Aspecte legale privind principalele tipuri de conflicte în mediere